รับรางวัลชื่นชมเครือข่ายสุขภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารคอนเวชั่นฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในงานนี้ได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์และสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์เข้ารับรางวัลแห่งคุณภาพนี้ด้วย

ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:21:36

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:20:24

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ 5 ธันวาคม 2556

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:18:20

วินัยของคนในชาติ

จาก รพ.สต.บางซ่อน เมื่อวันที่ 2013-11-28 12:41:58

ในสถานการณ์ที่คนมักง่าย เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ชอบมั่ว ไม่มีวินัย ไร้จิตสาธารณะ ได้ถูกพบเห็นอย่างชัดเจนเยี่ยงนี้ คำหนึ่งที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เพื่อหาทางแก้ไข คำนั้นคือ " วินัย " ประเทศที่คนในชาติขาดวินัย สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ท้องถนนที่ใช้สัญจรไปมาเพื่อดำเนินชีวิต กลับกลายเป็นที่รโหฐานของเฉพาะคนบางกลุ่ม ฯลฯ

โครงการให้ความรู้การฉีดยาคุมกำเนิด การฉีดวัคซีนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จาก รพ.สต.ท่าพลับ เมื่อวันที่ 2013-09-16 17:36:03

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการอบรมโครงการให้ความรู้การฉีดยาคุมกำเนิด การฉีดวัคซีนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำ โดยมีปศุสัตว์อำเภอมาให้ความรู้ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว