ร่วมงานประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 6

ทีมงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 6 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค.58

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2558

จาก รพ.สต.เทพราช เมื่อวันที่ 2015-06-11 14:49:03

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ให้กับสตรีกลุ่มเป้าหมายในตำบลเทพราช โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช นายอานนท์ ชูทับทิม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

อบรมโครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

จาก รพ.สต.คลองประเวศ เมื่อวันที่ 2014-06-23 06:05:35

20 มิ.ย.57 รพ.สต.คลองประเวศจัดอบรมโครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ กลุ่มเป้าหมาย นร.ป 1-ป6 รร.วัดใหม่ประเวศ จำนวน 64 คน

อบรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการ

จาก รพ.สต.คลองประเวศ เมื่อวันที่ 2014-06-23 05:57:42

13 มิ.ย.57 รพ.สต.คลองประเวศ จัดอบรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ณ ห้องประชุม รพ.สต.คลองประเวศ

ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:21:36

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:20:24

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ 5 ธันวาคม 2556