กิจกรรมรวมพลคนTOBE ปี 2557

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมากับมหกรรมรวมพลคนTobe number one ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีการประกวดเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในส่วนของอำเภอบ้านโพธิ์ปีนี้ได้ส่งชมรมtobe ของตำบลสิบเอ็ดศอกเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับจังหวัด นับเป็นความภาคภูมิหนึ่งของชาวบ้านโพธฺิ์ ต้องขอขอบคุณทีมที่เข้มแข็งทุกคนด้วยนะครับ

อบรมโครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

จาก รพ.สต.คลองประเวศ เมื่อวันที่ 2014-06-23 06:05:35

20 มิ.ย.57 รพ.สต.คลองประเวศจัดอบรมโครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ กลุ่มเป้าหมาย นร.ป 1-ป6 รร.วัดใหม่ประเวศ จำนวน 64 คน

อบรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการ

จาก รพ.สต.คลองประเวศ เมื่อวันที่ 2014-06-23 05:57:42

13 มิ.ย.57 รพ.สต.คลองประเวศ จัดอบรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ณ ห้องประชุม รพ.สต.คลองประเวศ

ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:21:36

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:20:24

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ 5 ธันวาคม 2556

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:18:20